BOOK NOW

Gain Access to Exclusive Room Types and Rates after Sign Up

  • The Special Discount up to 15% Off when you sign-up to be our member
  • Special Rate the Roundtrip transfer from/to Phuket International Airport
  • Special Rate or Inclusive the Romantic Dinner for Long Stay
  • 20% on Ala Carte Spa Treatment
  • Be the first to get the room upgrade
  • Special rate for extra bed
2 Adults / 1 Room
OK

MUTIARA HALL

  • MUTIARA HALL
  • MUTIARA HALL
  • MUTIARA HALL

อาคารประชุมขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ตที่ผสมผสานความเป็นเอเชียและยุโรปไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในถูกออกแบบให้มีแสงแดดส่องเข้ามาที่บริเวณส่วนกลางของอาคาร ให้ความรู้สึกอบอุ่นจากแสงธรรมชาติ มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ห้องประชุมรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งงานประชุม งานสัมมนา งานแต่งงานและงานต่างๆพร้อมด้วยทีมงาน และอุปกรณ์แบบครบครัน